Healing Journey P.2

1. Sự di truyền của cảm xúc Có một con chuột trong phòng thí nghiệm, người ta tác động đến nó với những kích thích. Đầu tiên, người ta giật điện nó. Và tất nhiên, nó rất sợ và đau. Sau đó người ta vừa giật điện, vừa cho chuột ngửi mùi hoa anh đào. … Continue reading Healing Journey P.2