June 26, 2018

Chi đang ngồi ở sân bay, đợi đến chuyến bay để về nhà. Chi mới đọc xong lá thư các Sơ và các chị viết cho Chi. Và lòng thấy buồn vô cùng, Chi biết sẽ phải đối diện với nhiều chuyện. Nhưng thật sự C tin dù C có đi đâu, làm gì, Chúa cũng sẽ luôn đồng hành cùng Chi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s