December 14, 2015

mình thích nhất con trai viết thư tay, tặng mình. trong thời đại mạng xã hội thế này, việc ngồi tỉ mỉ viết thư tay. nó chân thành hơn.
có hai tính cách mình rất mến ở một người con trai là thành thật với chân thành. thật ra thì ai cũng nên có hai tính đó. nhưng con trai, mình thích, chắc chắn phải chân thành và thành thật. còn không thì thôi, đừng nói làm gì 

12244498_917970998238356_5528418563134973722_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s