December 11, 2016

15355689_1163667060335414_6865143863946077551_n.jpgChi có một quán quen hay lui tới, khá gần nhà. Quán này yên tĩnh, và có gout nhạc riêng. Đồ ăn ngon, nhưng nước cũng không đặc biệt cho lắm.
Chi đến khá nhiều lần, nhiều đến nỗi bà chủ hỏi tên Chii, mỗi lần Chi gọi ly vừa thì bã sẽ làm ly to, cũng tại thích thôi
Chi nghĩ, điều tốt đẹp nhất trong một mối quan hệ là mình nhớ người đó, và người đó cũng nhớ mình. Không phải chỉ mỗi cái tên, cũng không chỉ đơn thuần là những việc mình làm. Nhưng vì cái chân thành ở mình thôi.
Tụi mình có thể quên tên người đó là gì, người đó ăn mặc như thế nào, nhưng sẽ rất khó để mình quên ” có một lúc trong đời, người đó đã chân thành với mình như vậy.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s