August 10, 2015

11817124_868671829834940_8864075000746224247_nngôn từ,
Ba mình hay nhắc lời nói không đao không gươm nhưng có thể giết chết người khác, nên hãy cẩn trọng. với đứa con gái nhạy cảm như mình, lời nói của người khác có tác động rất lớn đến cảm giác và cả suy nghĩ của mình nữa. mình không thích nói chuyện với những bạn hay móc mỉa như đá xéo người này bới móc người kia, và cả những bạn nói chuyện không duyên nữa.

nếu không thể nói những lời tốt đẹp. tốt nhất là nên im lặng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s